پخش بار متعادل در راه‌اندازی سیستم نوار نقاله

پخش بار متعادل در راه‌اندازی سیستم نوار نقاله

برنامه کنترل نوار نقاله معدن ABB (MCCP) برای کاربردهای نوار نقاله، پخش بار دینامیکی درایوها و راه‌اندازی نرم را با بالاترین دقت و کمترین تنش مکانیکی ارائه می‌دهد. این برنامه که تنها در نوار نقاله کاربرد دارد، برای درایوهای LV و MV قابل پیاده‌سازی است.

کنترل/ راه‌اندازی/ توقف نوار نقاله، پروفایل‌های شتاب و کاهش سرعت، پخش بار بین موتورها و پولی‌ها، کنترل ترمز مکانیکی، نظارت بر درایو، پردازش آلارم، محدودیت‌های سرعت و گشتاور توسط پارامترهای موجود در MCCP تنظیم می‌شوند.
در گذشته، همگی این موارد در برنامه PLC توسعه می‌یافت که امروزه با استفاده از MCCP، این توابع دیگر در PLC مورد نیاز نبوده و این امر، صرفه‌جویی در زمان مهندسی و هزینه کلی را فراهم می‌کند.
MCCP تضمین می‌کند که تمام درایوهای درگیر در راه‌اندازی نوار، گشتاور یکسانی را به نوار اعمال می‌کنند، سپس تقسیم بار تعریف شده بین پولی‌های مختلف را می‌توان تنظیم نمود.

هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.