ماموریت و ارزش‌ها

ماموریت و ارزش‌ها

ارزش‌ها

پارس‌جهد یک تیم بزرگ است، گروهی که در آن روابط بین اعضا بر اساس اعتماد متقابل و همکاری تعریف شده است. ارزش‌هایی که در بین اعضای این تیم شکل گرفته نقطه‌ی قوت ما در حرکت رو به جلوست و پشتیبانی تک تک هم‌تیمی‌ها به پیش راننده‌ی گروه به سوی اهداف بلند مدت است. تمام سعی ما در پارس‌جهد حفظ و نگهداری از ارزش‌هایمان است.

حفظ محیط زیست به عنوان منبعی جبران‌ناپذیر در دسترس بشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. پارس‌جهد متعهد است که با ارائه راهکارها و محصولات دوستدار محیط زیست، واحدهای صنعتی را در راه اتوماتیزه شدن کمک نماید و گام خود را در جهت سبز نگاه داشتن محیط زیست بردارد. شرکت فناوری‌های سبز پارس‌جهد که از شرکت‌های زیرمجموعه پارس‌جهد می‌باشد، خود گویای تعهد ما به این مهم است.
در جهان امروز خلاقیت از عناصر اصلی هر توسعه‌ای تلقی می‌شود. در پارس‌جهد ما فضایی فراهم کرده‌ایم تا ایده‌های خلاقانه در بستر رشد قرار گیرند و به گسترش محصولات نوآورانه ما کمک کنند. محصولات هایتک پارس‌جهد، خود نشان‌دهنده‌ی این اتکا به نوآوری هستند.
در پارس‌جهد با نظم و دقت کنار هم کار می‌کنیم و کارآمدی و حرفه‌ای‌گری برایمان اهمیت ویژه‌ای دارد.
با شرکای تجاری خود همیشه شفاف هستیم و معتقدیم صداقت و شفافیت از پیش‌نیازهای یک بیزینس سالم هستند.
تیم پارس‌جهد، مشتری‌های پارس‌جهد و مصرف‌کنندگان نهایی پارس‌جهد همگی برای ما مهم هستند. همواره تلاش کرده‌ایم تا با اخلاق حرفه‌ای و صداقت پروژه‌های خود را مدیریت کنیم.
ما در پارس‌جهد به دنبال انجام تعهد در همه ابعاد آن بوده‌ایم و ایجاد ارزش‌افزوده در پروژه‌ها در بهترین مسیر ممکن و کارآمدترین روش ممکن اولویت اول ما بوده است.
حفظ محیط زیست به عنوان منبعی جبران‌ناپذیر در دسترس بشر از اهمیت بسیاری برخوردار است. پارس‌جهد متعهد است که با ارائه راهکارها و محصولات دوستدار محیط زیست، واحدهای صنعتی را در راه اتوماتیزه شدن کمک نماید و گام خود را در جهت سبز نگاه داشتن محیط زیست بردارد. شرکت فناوری‌های سبز پارس‌جهد که از شرکت‌های زیرمجموعه پارس‌جهد می‌باشد، خود گویای تعهد ما به این مهم است.
در جهان امروز خلاقیت از عناصر اصلی هر توسعه‌ای تلقی می‌شود. در پارس‌جهد ما فضایی فراهم کرده‌ایم تا ایده‌های خلاقانه در بستر رشد قرار گیرند و به گسترش محصولات نوآورانه ما کمک کنند. محصولات هایتک پارس‌جهد، خود نشان‌دهنده‌ی این اتکا به نوآوری هستند.
تیم پارس‌جهد، مشتری‌های پارس‌جهد و مصرف‌کنندگان نهایی پارس‌جهد همگی برای ما مهم هستند. همواره تلاش کرده‌ایم تا با اخلاق حرفه‌ای و صداقت پروژه‌های خود را مدیریت کنیم.
در پارس‌جهد با نظم و دقت کنار هم کار می‌کنیم و کارآمدی و حرفه‌ای‌گری برایمان اهمیت ویژه‌ای دارد.
با شرکای تجاری خود همیشه شفاف هستیم و معتقدیم صداقت و شفافیت از پیش‌نیازهای یک بیزینس سالم هستند.
ما در پارس‌جهد به دنبال انجام تعهد در همه ابعاد آن بوده‌ایم و ایجاد ارزش‌افزوده در پروژه‌ها در بهترین مسیر ممکن و کارآمدترین روش ممکن اولویت اول ما بوده است.

همکاری با دیگر مراکز

ما در پارس‌جهد علاقمندیم که با تامین‌کنندگان، نمایندگان، شرکت‌های پخش و سایر شرکت‌های تجاری در چارچوب ارزش‌های خود همکاری داشته باشیم.
سورسینگ متعهدانه و خط مشی تجاری شرکت، به ما این امکان را می‌دهد که به دنبال یکپارچگی تجاری از جمله مسئولیت‌های خاص مربوط به کارکنان، مصرف‌کنندگان و محیط زیست باشیم. ما در کنار هم کار می‌کنیم تا پتانسیل خود را برای دستیابی به نتایج استثنایی برای مشتریان و سهامداران خود رقم بزنیم.

ماموریت ما

شرکت پارس‌جهد یک شرکت دانش‌بنیان است که اعتقادی راسخ به دانش و تکنولوژی دارد. در همین راستا، گسترش تکنولوژی با اتکا به دانش بومی و استفاده از تکنولوژی در جهت اهداف عام‌المنفعه از جمله مسیرهای توسعه‌ای در نظر گرفته شده در پارس‌جهد است. ما به دنبال استفاده از تکنولوژی و دانشمان در مقاصد دوستدار محیط زیست و دوستدار ارزش‌های انسانی هستیم.