خدمات آموزشی

خدمات آموزشی

نیروی کار ماهر و کارآمد بهترین دارایی کارخانه شماست. خدمات آموزش حرفه‌ای گروه صنعتی پارس‌جهد، مهندسین، کارکنان تعمیر و نگهداری و عملیات شما را واجد شرایط می‌کند تا بیشترین بهره را از سرمایه‌گذاری خود ببرید.

گروه صنعتی پارس‌جهد علاوه بر ارائه دوره‌های آموزشی در زمینه کنترل و اتوماسیون، آماده ارائه آموزش در سطح کیفی عالی توسط متخصصین با تجربه خود بعد از اجرا و راه‌اندازی پروژه‌هاست.

هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.