راهکارهای کاهش هارمونیک

راهکارهای کاهش هارمونیک

استاندارد 519 IEEE که در ابتدا در سال 1981 منتشر و اخیراً در سال 2014 به روز شده است، یک استاندارد توصیه‌شده برای کمک به کاهش تأثیرات منفی بارهای غیرخطی همچون درایوهای فرکانس متغیر در سیستم‌های الکترونیکی و کنترل در همان شبکه منبع اعوجاج هارمونیکی است. این استاندارد، محدوده 5-8٪ هارمونیک کل (THD) را برای محافظت از شبکه توصیه می‌کند.

فناوری‌های ذکر شده در زیر، از روش‌های کاهش هارمونیک برای مطابقت با استاندارد 519 IEEE می‌باشد:

  • Six-pulse diode front end with no filter,
  • Six-pulse diode front end with passive filter,
  • Six-pulse diode front end with active filter,
  • Active front end (AFE) (Ultra Low Harmonic VFDs)
  • Multi-Pulses VFD Transformer
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.