راه‌اندازی هوشمند و کنترل بهینه نوار نقاله

راه‌اندازی هوشمند و کنترل بهینه نوار نقاله

در راه‌اندازی نوار نقاله، با چالش‌هایی همچون خطر لغزش یا آسیب تسمه نوار نقاله، افت شدید ولتاژ شبکه هنگام راه‌اندازی موتورهای بزرگ به دلیل تغییرات بار و استارت و استپ‌های متعدد، و راه‌اندازی نقاله‌ها با شیب منفی مواجه هستیم. راهکار پیشنهادی در این راستا، استفاده از درایوهای فرکانس متغیر با مزایای زیر است:

  • محافظت از تسمه‌ها و سایر تجهیزات مکانیکی با کنترل نرم و دقیق دور و گشتاور موتور.
  • جلوگیری از لغزش تسمه و کاهش پیک تنش تسمه با کنترل شتاب راه‌اندازی، پخش بار دقیق و سریع هنگامی که چندین درایو در راه‌اندازی یک نوار نقاله نقش دارند.
  • تزریق انرژی ترمز تولیدشده توسط موتور و درایو مورد استفاده روی نوار نقاله‌های با شیب منفی به شبکه برق و استفاده توسط تجهیزات دیگر.
  • راه‌اندازی نوار نقاله‌ها با سرعت کم برای تعمیرات، تعویض تسمه یا جلوگیری از تجمع یخ.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.