راهکارهای SCADA و RTU

راهکارهای SCADA و RTU

شرکت پارس‌جهد راهکارهایی را برای کاربردهای SCADA و RTU توسعه می‌دهد. SCADA (کنترل نظارتی و جمع آوری داده‌ها) سیستمی است که با سیگنال‌های کدگذاری‌شده روی کانال‌های ارتباطی کار می‌کند تا کنترل تجهیزات راه دور (با استفاده از یک کانال ارتباطی در هر ایستگاه راه دور) را فراهم کند. سیستم کنترل ممکن است با یک سیستم اکتساب داده با افزودن استفاده از سیگنال‌های کدگذاری شده بر روی کانال‌های ارتباطی ترکیب شود تا اطلاعاتی در مورد وضعیت تجهیزات راه دور برای نمایش یا ضبط عملکرد به دست آورد. این یک نوع سیستم کنترل صنعتی (ICS) است.

سیستم‌های کنترل صنعتی سیستم‌های مبتنی بر کامپیوتر هستند که فرآیندهای صنعتی موجود در دنیای فیزیکی را نظارت و کنترل می‌کنند. سیستم‌های SCADA از لحاظ تاریخی خود را از سایر سیستم‌های ICS متمایز می‌کنند، زیرا فرآیندهایی در مقیاس بزرگ هستند که می‌توانند چندین سایت و فواصل بزرگ را شامل شوند. این فرآیندها شامل فرآیندهای صنعتی، زیرساختی و مبتنی بر تاسیسات می‌باشد که در زیر توضیح داده شده است:

  • فرآیندهای صنعتی شامل فرآیندهای ساخت، تولید، تولید برق، ساخت و پالایش است و می‌تواند در حالت‌های پیوسته، دسته ای، تکراری یا گسسته اجرا شوند.
  • فرآیندهای زیرساخت می‌تواند عمومی یا خصوصی باشد و شامل تصفیه و توزیع آب، جمع آوری و تصفیه فاضلاب، خطوط لوله نفت و گاز، انتقال و توزیع نیروی برق، مزارع بادی، سیستم‌های آژیر دفاع غیرنظامی و سیستم‌های ارتباطی بزرگ باشد.
  • فرآیندهای تأسیسات هم در تأسیسات عمومی و هم در تأسیسات خصوصی، از جمله ساختمان‌ها، فرودگاه‌ها، کشتی‌ها و ایستگاه‌های فضایی رخ می‌دهد. آنها سیستم‌های گرمایش، تهویه و تهویه مطبوع (HVAC)، دسترسی و مصرف انرژی را کنترل می‌کنند.

RTU (واحد پایانه راه دور) دستگاهی است که در یک مکان راه دور نصب شده است که داده‌ها را جمع آوری می‌کند، آنها را در قالبی که قابل انتقال است کد می‌کند و در نهایت به ایستگاه مرکزی یا اصلی ارسال می‌کند.
یک RTU همچنین اطلاعات را از دستگاه اصلی جمع‌آوری می‌کند و فرآیندهایی را اجرا می‌کند که توسط Master هدایت می‌شوند. RTUها مجهز به کانال‌های ورودی برای سنجش یا اندازه‌گیری، کانال‌های خروجی برای کنترل، نشانگر یا آلارم و یک پورت ارتباطی هستند.

هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.