سیستم‌های ESD

سیستم‌های ESD

پارس‌جهد تقریباً برای هر کاربرد حیاتی ایمنی راه‌حل‌هایی را توسعه می‌دهد: در اتوماسیون فرآیند، برای بخش نفت و گاز و برای بخش ریلی. راه‌حل‌های ما مبتنی بر توانایی ادغام راه‌حل‌های ایمنی در تقریباً هر محیط اتوماسیونی است. ما مطمئن ترین سیستم های ESD مانند سری های HIMA H51q و Himax، سیستم ABB High Integrity و سیستم Fail-Safe SIEMENS را ارائه می‌دهیم.

به عنوان بخشی از راه حل ما، سیستم SIL3/SIL2 برای طیف گسترده‌ای از کاربردهای صنعتی از جمله:

 • خاموشی اضطراری و فرآیند (ESD و PSD)
 • سیستم‌های اینترلاک
 • مدیریت مشعل/ حفاظت بویلر (BMS)
 • سیستم‌های F&G
 • سیستم‌های حفاظت از فشار بالا (HIPPS)

راه‌حل‌های ما ویژگی‌هایی مانند:

 • ادغام آلارم‌ها و رویدادها در مدیریت آلارم DCS
 • ادغام صفحات رویی برای عملیات و نظارت
 • انتقال و بررسی بصری داده‌های تشخیصی
 • انتقال و بررسی بصری داده‌های فرآیند و حالت‌های قفل مرتبط با ایمنی
 • انتقال مهر زمانی
 • سوئیچ‌های بازدارنده تعمیر و نگهداری
 • بای‌پس راه‌اندازی (SUB)
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.