سیستم کنترل DCS و FCS

سیستم کنترل DCS و FCS

کارشناسان پارس‌جهد بیش از 12 سال تجربه در سیستم DCS/FCS دارند. ما استراتژی‌ها، معماری و راهکارهای اتوماسیون و کنترل را برای پلنتها در هر سایز و هر درجه از پیچیدگی ارائه می دهیم. سیستم کنترل توزیع شده (DCS) برای فرآیندهای صنعتی بزرگ و پیچیده و برنامه‌های کاربردی توزیع شده جغرافیایی طراحی شده است. DCS می‌تواند از برنامه‌های پیشرفته کنترل فرآیند/نظارت، اپراتور محور، اطلاعات یکپارچه سازمانی، پیکربندی سیستم‌های متفاوت در یک نمای کلی فرآیند و استراتژی کنترل هماهنگ استفاده کند. همچنین سیستم کنترل فیلدباس (FCS) را ارائه می کنیم که از فرستنده‌های هوشمند و پروتکل HART بر اساس راه حل کامل ABB با توجه به مشتری در بسیاری از صنایع به ویژه مجتمع‌های پتروشیمی پشتیبانی می کند.

ما معروف‌ترین و شناخته شده‌ترین سیستم‌های DCS/FCS مانند ABB و SIEMENS را ارائه می‌دهیم و می‌توانیم بهترین و بهینه‌ترین راه‌حل را برای پروژه‌های شما ارائه دهیم.
تجربه ما در سیستم‌های DCS/FCS عبارت است از:

  • پتروشیمی‌ها
  • راه‌حل‌های فیلدباس محور
  • فرآیندهای بالادستی و واحدهای تولید نفت و گاز
  • ایستگاه‌های کمپرسور گاز
  • ایستگاه‌های تزریق گاز
  • پلنتهای نمک زدایی

هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.