مدیریت منابع سرمایه‌ای

مدیریت منابع سرمایه‌ای

نظارت مستمر و منسجم بر وضعیت دارایی، مدیریت تعمیر و نگهداری را به محیط اپراتور می‌آورد و یک رابط تک پنجره‌ای برای تمامی عملیات مربوط به مدیریت دارایی فراهم می‌کند. این امر به پرسنل کارخانه اجازه می‌دهد تا داده‌های دارایی را جمع آوری، مقایسه و نظارت کنند، تجهیزات را در زمان واقعی ارزیابی کرده و استراتژی‌های تعمیر و نگهداری را تطبیق دهند.

یک سیستم بهینه‌سازی دارایی مدرن می‌تواند به صنایع مختلف کمک کند تا استراتژی‌های تعمیر و نگهداری پاسخ‌گو را پیش‌بینی کنند، از تعمیر و نگهداری غیر ضروری اجتناب کنند و هزینه‌های عملیاتی را کاهش دهند.

با راهکارهای مدیریت دارایی ارائه‌شده توسط گروه صنعتی پارس‌جهد، دیدی کل نگر، آینده نگری تاکتیکی و استراتژیک در مورد انواع تجهیزات خاص، مناطق فرآیندی، کارخانه و شرکت به دست خواهید آورد و کنترل بیشتری بر دارایی‌ها، سیستم‌ها و جریان‌های کاری متفاوت خواهید داشت. این کار با کشف وابستگی‌های متقابل پنهان قبلی، به عملکردهای مختلف برای همکاری و بهینه‌سازی مداوم عملکرد کلی شما قدرت می‌دهد.

راهکارهای مورد نظر:

  • فقط با نظارت بر وضعیت براساس داده‌های موجود برای چند نوع دارایی شروع می‌شود.
  • آماده مقیاس، اتصال دارایی‌های بیشتر به یک برنامه تعمیر و نگهداری پیش‌گویانه در سراسر کارخانه است.
  • آماده برای اتصال منابع داده بیشتر برای تشخیص الگوی پیشرفته در دارایی‌های حیاتی است.
  • کنجکاو برای کشف رابطه بین تعمیر و نگهداری و محدودیت‌های بخش‌های دیگر است.
  • مایل به دریافت دیدگاهی جامع از عملکرد دارایی برای بهبود مستمر است.
  • نیاز به تخمین عمر دارایی و هزینه‌های بیش از 10-20 سال برای برنامه‌ریزی سرمایه‌گذاری دارد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.