سیستم‌های نمونه برداری

سیستم‌های نمونه برداری

یک سیستم نمونه‌برداری برای انتقال سیال از یک جریان فرآیند به یک آنالیزگر به خطوط انتقال متکی است. هدف این است که سیال را تا حد امکان بهینه تامین کنیم تا از تأخیرهای زمانی طولانی بین نمونه‌برداری و تجزیه و تحلیل و همچنین به حداقل رساندن ضایعات نمونه جلوگیری شود.

دستیابی به راندمان بهینه در دسترس شماست. با این حال، موفقیت به انتخاب‌هایی بستگی دارد که هنگام طراحی سیستم نمونه‌گیری انجام می‌دهید. یکی از اولین‌ها در مورد نوع خطوط انتقال نمونه است که برای منحرف‌کردن جریان از جریان فرآیند به آنالیزگر استفاده می‌شود. شما می‌توانید بین دو نوع اصلی انتخاب کنید: سیستم‌های تک خطی و سیستم‌های حلقه سریع. انجام یک انتخاب بهینه مستلزم آگاهی از چالش‌های طراحی در هر مورد است.
می‌توان تصمیمات آگاهانه‌ای در مورد استفاده از خطوط انتقال تک خطی یا حلقه سریع برای سیستم نمونه‌گیری تحلیلی خود گرفت، اما این هنوز هم شامل آزمون و خطا است. ممکن است در ابتدا مجبور شوید حدس بزنید و طرحی را انتخاب کنید که به نظر می‌رسد به احتمال زیاد الزامات برنامه را برآورده کند. شما می توانید حدس خود را بر اساس نحوه تأثیرگذاری نرخ جریان نمونه، تأخیر زمانی، سرعت سیال و افت فشار بر روی سیستم قرار دهید. مسائل مهمی که انتخاب نهایی شما را تعیین می‌کنند ممکن است تا زمانی که طراحی دقیق در حال انجام باشد، آشکار نشوند. طراحی سیستم نمونه اغلب به صورت دایره‌ای پیش می‌رود. این همه چیز درست است که نظر خود را تغییر دهید. فقط مطمئن شوید که طراحی نهایی شما تحلیل های کارآمد و دقیقی ارائه می‌دهد.

سیستم‌های تک‌خطی

شما می‌توانید از سیستم انتقال تک خطی استفاده کنید. تنها در صورتی که قصد ندارید نمونه را به فرآیند برگردانید و بتوانید آن را به درستی دفع کنید. در این روش، نمونه از خط فرآیند استخراج می‌شود، در صورت لزوم به یک سیستم تهویه منتقل می‌شود و قبل از دفع از طریق دریچه یا تخلیه به آنالیزگر هدایت می‌شود. هنگام استفاده از یک سیستم تک خطی، ممکن است تاخیر زمانی تجزیه و تحلیل غیرقابل قبولی را تجربه کنید (یعنی یک بیش از 60 ثانیه یا کمتر به طور کلی رضایت بخش در نظر گرفته می شود) که نیاز به حرکت به یک سیستم حلقه سریع دارد.

سیستم‌های حلقه سریع

یک سیستم حلقه سریع با انتقال نمونه به محل تجزیه و تحلیل با سرعت بالا، پاسخ‌های سریعی را به تغییرات فرآیند ارائه می‌دهد. یک سیستم حلقه سریع می‌تواند با نرخ جریان بالاتری نسبت به یک سیستم تک خطی اجرا شود زیرا بیشتر جریان به فرآیند باز می‌گردد. حلقه‌های سریع اغلب از لوله‌ها یا لوله‌هایی با سوراخ بزرگ‌تر نسبت به سیستم‌های تک خطی استفاده می‌کنند و اغلب با افت فشار کمتر به سرعت جریان بالاتری می‌رسند. اگر سیال فرآیند شما نمی‌تواند شعله‌ور شود (گاز) و یا تخلیه شود (مایع) یا برای هدر رفتن بسیار ارزشمند است، یک پیکربندی حلقه سریع انتخاب کنید.

هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.