ابزاردقیق فرآیند

ابزار دقیق فرآیند به مطالعه، توسعه و اجرای ابزارها، تجهیزات، مکانیسم‌ها و ماشین‌آلات برای یک فرآیند خاص به منظور ارائه ابزارهای فنی کنترل و عملکرد فرآیند اشاره دارد. کارگران را در استفاده از ترکیبی از ابزارهای فنی و مکانیکی لازم برای انجام فرآیندها، کنترل عملکرد و تولید نتایج مورد‌‌ نیاز درگیر می‌کند.

ابزار دقیق فرآیندها یکی از فعالیت‌های حیاتی مدیریت اثربخش فرآیند و سازماندهی محیط کار است. ابزار و تجهیزات لازم را برای انجام کار در اختیار کارگران قرار می‌دهد. اهداف زیر توسط ابزار دقیق فرآیند مورد توجه قرار می‌گیرند:

  • تجزیه و تحلیل نیاز به تجهیزات و ابزار
  • حفظ گردش کار و رویه ها
  • اطمینان از ادامه روند
  • سازنده نگه داشتن کارمندان
  • اطمینان از در دسترس بودن وسایل و ابزار کار

شرکت‌های تولیدی باید با انجام ممیزی‌های منظم و بازنگری ابزارهای موجود، ابزار دقیق فرآیند مؤثر را بررسی کنند. این امر ترکیبی از فعالیت ها و رویه ها برای اطمینان از کنترل کامل و اطمینان از کیفیت و در دسترس بودن ابزار است.

هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.