تجهیزات و تابلو برق فشار ضعیف و متوسط

تجهیزات و تابلو برق فشار ضعیف و متوسط

تابلو برق به مجموعه‌ای متمرکز از قطع کننده‌های مدار، فیوزها و سوئیچ‌ها (دستگاه های حفاظت مدار) اطلاق می شود که برای محافظت، کنترل و جداسازی تجهیزات الکتریکی عمل می‌کنند. دستگاه‌های حفاظت مدار در سازه های فلزی نصب می‌شوند. مجموعه‌ای از یک یا چند مورد از این سازه‌ها را خط یا مونتاژ تابلو می گویند. تابلو برق معمولاً در سراسر سیستم‌های انتقال و توزیع برق و همچنین در تاسیسات تجاری یا صنعتی با اندازه متوسط تا بزرگ یافت می شود. استانداردهای تابلو برق توسط IEEE در آمریکای شمالی و توسط IEC در اروپا و سایر نقاط جهان تعریف شده‌است.

تابلو برق ولتاژ پایین یک محصول توزیع برق سه فاز است که برای تامین ایمن، کارآمد و مطمئن برق در ولتاژهای تا 1000 ولت و جریان تا 6000 آمپر طراحی شده است.

وظایف اصلی

  • حفاظت الکتریکی
  • جداسازی الکتریکی تاسیسات، مدارها و تجهیزات
  • سوئیچینگ محلی یا از راه دور

سیستم‌های سوئیچگیر متصل به سیستم تامین برق، تجهیزات را برای تعمیر و نگهداری و تست نقص، قطع می کند. بدون وجود تابلو برق، هر زمان که یک اتصال کوتاه یا خرابی در سیستم برق وجود داشته باشد، جریان بالایی از تجهیزات الکتریکی عبور می کند و به تجهیزات آسیب می رساند.

موارد کاربری

تابلو برق ولتاژ پایین اغلب در سمت ثانویه (ولتاژ پایین) ترانسفورماتور توزیع قدرت یافت می شود. این ترکیب ترانسفورماتور و تابلو برق به عنوان پست شناخته می شود. تابلو برق ولتاژ پایین معمولاً برای تغذیه مراکز کنترل موتورهای ولتاژ پایین (LV-MCC)، تابلوهای ولتاژ پایین و سایر مدارهای انشعاب و فیدر استفاده می‌شود. برای تامین برق برای کاربردهای انرژی و فرآیندهای حیاتی مانند مواردی که در صنایع سنگین، تولید، معدن و فلزات، پتروشیمی، خمیر و کاغذ، آب و برق، تصفیه آب و همچنین مراکز داده و مراقبت های بهداشتی یافت می شوند، استفاده می شود.

مقادیر نامی

تابلو برق ولتاژ پایین با مقادیر نامی زیر مشخص می‌شود:

حداکثر ولتاژ (معمولا تا 635 ولت)

فرکانس برق (معمولا 50 هرتز و 60 هرتز)

سطح عایق (معمولا 2.2 کیلو ولت)

جریان پیوسته (معمولاً تا 10000 آمپر)

جریان ایستایی در برابر اتصال کوتاه (معمولا تا 200 کیلو آمپر)

جریان ایستایی کوتاه مدت (معمولا تا 100 کیلو آمپر، 30 سیکل)

طیف کاملی از محصولات ولتاژ پایین از تابلو برق گرفته تا انواع کلید، کنتاکتور و رله‌­ها برای اتصال، محافظت، کنترل و اندازه‌­گیری­های مورد نیاز در تاسیسات الکتریکی از برندهای ABB، SIEMENSوShcneiderتوسط گروه صنعتی پارس جهد قابل تامین و ارائه است.

تجهیزات و تابلو برق فشار متوسط – رله‌ها و تجهیزات حفاظت

سیستم سوئیچگیر از 3 تا 36 کیلوولت به عنوان تابلو برق فشار متوسط یا تابلو برق MV طبقه‌بندی می شود. این تابلوها انواع مختلفی دارند. محیط وقفه این تابلو ممکن است روغن عایق، گاز SF6 یا خلاء باشد. نیاز اصلی شبکه برق قطع جریان در شرایط معیوب است صرف نظر از اینکه چه نوع کلیدی در سیستم تابلو برق MV استفاده می‌شود. اگرچه ممکن است در شرایط دیگر نیز قادر به عملکرد باشد.
تابلو برق ولتاژ متوسط بر اساس حداکثر ولتاژی که می تواند سرویس دهی کند طبقه بندی می شود. به عنوان مثال، تابلو برق 15 کیلوولت (حداکثر رنج ولتاژ) معمولا در ولتاژهای واقعی مختلف از جمله: 12.47 کیلو ولت، 13.2 کیلو ولت، 13.8 کیلو ولت و 14.4 کیلو ولت استفاده می‌شود.

وظایف تابلو برق ولتاژ متوسط

  • عملیات کلید ON/OFF معمول
  • قطع جریان اتصال کوتاه
  • سوئیچینگ جریان های خازنی
  • سوئیچینگ جریان های القایی

تمام عملکردهای ذکر شده در بالا باید با درجه بالایی از ایمنی و قابلیت اطمینان انجام شود.

طیف کاملی از محصولات ولتاژ متوسط شامل تابلو برق، انواع کلید، رله ها و … برای اتصال، محافظت، کنترل و اندازه‌گیری‌های مورد‌نیاز در تاسیسات الکتریکی از برندهای ABB، SIEMENS وShcneider قابل تامین و ارائه است.

هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.