انواع جوهر رکوردر

برای ثبت اطلاعات در سیستم‌های نسل گذشته‌ی رکودرهای صنعتی، از کاغذها استفاده می‌شود. کاغذهای شطرنجی برای ثبت همزمان اطلاعات در واحدها مورد استفاده قرار می‌گیرند و عمل ثبت توسط بازوهای نگهدارنده جوهرها صورت می‌پذیرد. این جوهرها نیازمند ویژگی‌های خاصی هستند تا بر روی کاغذهای ثبات به خوبی اطلاعات را ثبت کنند. از جمله‌ی این ویژگی‌ها می‌توان به عدم پخش رنگ جوهر و خیس نکردن کاغذ، وضوح رنگ و … اشاره کرد. گروه صنعتی پارس‌جهد با تولید انواع جوهرها، قلم‌ها و بازوهای نگهدارنده قادر به ارائه‌ی مجموعه‌ی کامل سیستم‌های ثبات برای مصارف صنایع مختلف می‌باشد.

انواع جوهرهای تولیدشده در زمینه سیستم‌های ثبات بدین شرح است:

  • انواع جوهرهای رکوردر
  • انواع کارتریج‌های جوهر
  • سیستم‌های ثبت چند رنگ (Print Head) جهت رکوردرها

ما انواع مختلفی از جوهر ضبط را با ترکیب‌بندی‌های خاص متناسب با ثبت کننده‌های منسوخ و مدرن ارائه می‌دهیم. آنها می‌توانند به طور مستقیم یا برای پر کردن قلم‌های ثبت استفاده شود. انواع جوهر به شرح زیر است:

  • ظروف 1 لیتری در 6 رنگ
  • ظروف 0.5 لیتری در 12 رنگ
  • ظروف 1 Oz در 12 رنگ
  • ظروف 0.5 Oz در 12 رنگ
  • کارتریج ink در ظروف 2.5، 2.7 و 3 میلی لیتری
  • کیسه های جوهر ثبت، مخصوص ثبت کننده‌های بیلی
هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.