کوپن‌های خوردگی

کوپن‌های کاهش وزن متداول ترین روش مورد استفاده برای نظارت بر خوردگی و فرسایش داخلی هستند و از مواد هم جنس یا مشابه لوله یا مخزن تحت نظارت ساخته می‌شوند. به این ترتیب، کاهش وزن کوپن‌ها می‌تواند نماینده کاهش وزن لوله یا مجرای عبور سیال باشد. یک نمونه وزن شده (کوپن) از فلز یا آلیاژ مورد بررسی وارد فرآیند می‌شود و بعد از یک فاصله زمانی معقول حذف می‌شود. سپس کوپن از تمام محصولات خوردگی تمیز می‌شود و دوباره وزن می‌شود. شرکت پارس‌جهد قادر است بر اساس نیاز مشتری در هر اندازه، شکل و متریالی کوپن بسازد. گزارش شناسایی ترکیبات عناصر مواد مورد استفاده در تمامی سفارشات ارائه خواهد شد. کوپن‌های نواری با دو سوراخ ساخته شده‌اند تا از ثابت بودن موقعیت آنها به هنگام نصب اطمینان حاصل شود. کوپن‌های نواری با عایق‌ها تحویل داده می‌شوند. نگه‌دارنده‌های کوپن دیسک و کوپن ها معمولاً برای نصب هموار، معمولاً در موقعیت ساعت 6 لوله های افقی، جایی که احتمال وجود سیال هست، استفاده می‌شود. کوپن همچنین ممکن است برای نصب میانی یا خطی یا بالای خط یا حتی پایین خط از نقطه دسترسی بالای خط نصب شود.

نگهدارنده‌های کوپن‌های خوردگی

برای نصب کوپن‌ها از نگهدارنده‌ها استفاده می‌شود. طراحی خاص نگهدارنده‌ها شامل دو عامل اساسی است:

  • تعداد، نوع و پیکربندی کوپن
  • روش ورود به سیستم

نگهدارنده کوپن نواری رایج‌ترین پیکربندی نگهدارنده‌های کوپن است که برای تعلیق یک جفت کوپن نواری 3 و 6 اینچی یا کوپن مقیاس در یک منطقه خاص برای نظارت در لوله یا ظرف طراحی شده‌است. نگهدارنده‌های کوپن نواری را می‌توان برای نظارت در موقعیت های بالا، وسط یا پایین خط نصب کرد. کوپن‌ها با مواد عایقی که به همراهشان عرضه می‌شوند، از نگهدارنده کوپن ایزوله می‌شوند.
نگهدارنده نردبانی، نگهدارنده دیسکی، نگهدارنده مالتی دیسک، نگهدارنده‌های ثابت، نگهدارنده‌های قابل تنظیم، نگهدارنده‌های تجمیعی و نگهدارنده‌های قابل بازیابی از انواع دیگر هولدرها هستند.

هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.