اسنابر گیج

اسنابر گیج برای کاهش اثر پالس‌های فشار و پیک‌های فشار که از دلایل رایج خرابی گیج هستند، در نظر گرفته شده‌اند. این قطعه برای “کاهش” نوسانات فشار ایجاد شده توسط پمپ های رفت و برگشتی که معمولاً برای ایجاد فشارهای بالای مورد نیاز استفاده می شود کاربرد دارد. اسنابر گیج به طور قابل توجهی طول عمر گیج های فشار را در کاربردهای سخت مانند پمپ های رفت و برگشتی و کمپرسورها، پرس های هیدرولیک یا سیستم های قدرت سیال افزایش می دهند و همچنین دقت خواندن گیج را بهبود می‌بخشند. اسنابرهای گیج فشار قابل تنظیم با یک دریچه سوزنی قابل تنظیم ارائه می شوند که اپراتور را قادر می‌سازد تا جریان را زمانی که شرایط کار می طلبد، حتی زمانی که اسنابر در سرویس است، محدود نماید.
هیچ فایلی یافت نشد.
هیچ گواهی مرتبطی یافت نشد.
هیچ صنعت مرتبطی یافت نشد.
هیچ شرکت مرتبطی یافت نشد.
هیچ پروژه‌ای یافت نشد.