(PPI) Petro Pars Iran

(PPI) Petro Pars Iran

در سال 1377 شرکت پترو پارس تاسیس شد و اجرا و توسعه فازهای 1،4،5،6،7و 8 میدان گازی پارس جنوبی را بر عهده گرفت.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.