(Pars PC) Pars Petrochemical

(Pars PC) Pars Petrochemical

شرکت پتروشیمی پارس در اسفندماه ۱۳۷۷ هجری شمسی تاسیس و به­ نام شرکت پتروشیمی عسلویه به ­ثبت رسیده و فعالیت­های مؤثر آن با تشکیل هیئت مدیره جدید شروع شدو سپس نام این شرکت به پتروشیمی پارس تغییر یافت.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.