NARGAN – Engineers & Constructors

NARGAN – Engineers & Constructors

شرکت خصوصی نارگان یک شرکت مهندسی، تدارکات، ساخت و مدیریت پروژه با بیش از پنج دهه سابقه در طراحی و توسعه پروژه های صنعتی به ویژه در حوزه نفت، گاز و پتروشیمی است. نارگان در این دوره با ظرفیت های مختلف مشاور و یا پیمانکار EPC کمک های عمده ای به توسعه صنایع انرژی در ایران داشته است.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.