(JPC) Jam Petrochemical

(JPC) Jam Petrochemical

شرکت پتروشیمی جم که به اختصار JPC نامیده می شود، به عنوان یکی از بزرگترین واحدهای تولید الفین در جهان، یکی از طرح های توسعه ای شرکت ملی صنایع پتروشیمی ایران در سال 1379 در منطقه ویژه پتروشیمی پارس در عسلویه بوده‌است که عمدتاً به منظور تولید الفین ها و پلی اتیلن های سبک خطی و سنگین تاسیس گردیده است.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.