(EIED) Energy Industries Engineering & Design

(EIED) Energy Industries Engineering & Design

شرکت طراحی و مهندسی صنایع انرژی در سال 1375 با هدف ایفای نقش به عنوان بازوی مهندسی شرکت اویک و انجام بخش طراحی و مهندسی پروژه‌ها تأسیس شد. از آن زمان با طی یک روند رو به رشد و تکاملی، این شرکت توانسته است علاوه بر ایفای نقش مهندسی، اجرای بسیاری از پروژه‌ها را نیز به صورت EPC بر عهده گیرد.
هیچ پروژه مرتبطی یافت نشد.
هیچ محصول مرتبطی یافت نشد.
هیچ راهکار مرتبطی یافت نشد.
هیچ سرویس مرتبطی یافت نشد.