te
محصولات

تجهیزات اندازه گیری دما

temp cat

سنسورهای آر تی دی

skin pad

اندازه گیری دمای سطح لوله

t guds

انواع دماسنج‌های عقربه‌ای

multi

اندازه‌گیری دمای چندنقطه‌ای

trans

انواع ترانسمیترهای دما