سایت در حال به روز رسانی می باشد

 • توضیــحات
 • ویژگــــی‌ها

وجود سیالاتی نظیر نفت، گاز ترش و مایعات اسیدی یکی از چالش های تجهیزات و خطوط لوله فرآیندها بوده است. خوردگی ناشی از این سیالات باعث ایجاد خساراتی نظیر نشتی، تخریب، آلودگی و انفجار در واحدها شده است، فلذا سنجش و پایش خوردگی در این واحدها از اهمیت زیادی برخوردار است. تجهیزات سنجش و پایش خوردگی امکان بررسی میزان خورده شدن خطوط لوله را در تماس با سیال فراهم می کند و به ما امکان مانیتورینگ دقیق وضعیت تجهیزات را فراهم می کند. در یکی از متداولترین روشهای سنجش خوردگی با اندازه گیری میزان کاهش وزن در کوپن نصب شده در مسیر سیال، میزان خوردگی دیواره ی لوله ی اصلی محاسبه می شود. شرکت پارس جهد با تولید تجهیزات خوردگی اعم از کوپن های خوردگی، تجهیزات جاگذاری، شیرهای مخصوص اتصال، نگهدارنده و اتصالات دسترسی قابلیت اجرا و نصب سیستم های پایش خوردگی را در واحدهای گوناگون دارد.

Mass Loss Coupon

کوپن های کاهش وزن رایج ترین روش برای نظارت بر خوردگی و فرسایش داخلی و ساخته شده از مواد مشابه یا مشابه به عنوان لوله و یا کشتی مورد نظارت است. به این ترتیب، کاهش وزن کوپنها میتواند نشان دهنده کاهش وزن لوله یا عروق باشد.

انواع Mass Loss Coupons

 • کوپن های کاهش وزن نواری
 • کوپن های کاهش وزن دیسکی
 • کوپن های بیو
 • کوپن های مقیاس نواری
 • نوار کوپن جوشی

پارس جهد با تولید تجهیزات پایش خوردگی، قابلیت ارائه خدمات مهندسی، مشاوره ای، طراحی و بازرسی در کلیه زمینه های پایش خوردگی را دارد. تجهیزات تولیدی شامل موارد زیر هستند.

 • نگهدارنده ها
 • اتصالات دسترسی
 • کوپن های خوردگی
 • ابزار جاگذاری کوپن
 • شیرهای مخصوص اتصال