سایت در حال به روز رسانی می باشد

  • توضیــحات
  • ویژگــــی‌ها

یکی از متداول ترین و مقرون به صرفه ترین روش های سنجش خوردگی، شیوه ی اندازه گیری وزن کاسته شده در کوپن های خوردگی است. این کوپن ها که از جنسی مطابق با جنس لوله یا تجهیز در معرض خوردگی ساخته می شوند با قرار گیری در مسیر سیال دچار کاهش وزن شده و بررسی آنها سرعت و میزان خوردگی در خط را آشکار می سازد. این کوپن ها که با توجه به جنس ساخته شده انواع بسیاری دارند، در شکل های متفاوتی نیز تولید می گردند.

انواع Mass Loss Coupons

  • کوپن های کاهش وزن نواری
  • کوپن های کاهش وزن دیسکی
  • کوپن های بیو
  • کوپن های مقیاس نواری
  • نوار کوپن جوشی

پارس جهد قادر به تولید انواع این کوپن ها بوده و بسته به درخواست، می تواند در متریال های متنوع و مختلف این کوپن ها را تولید نماید.