• 00روز
  • 00ساعت
  • 00دقیقه
  • 00ثانیه

نسخه ۴.۰ سایت پارس جهد به زودی افتتاح خواهد شد

با ما همراه باشید!

ملزومات ابزار دقیق

انواع قلم و جوهر رکوردر

برای ثبت اطلاعات در سیستم های نسل گذشته ی رکودرهای صنعتی، از کاغذ ها استفاده می شود. کاغذهای شطرنجی برای ثبت همزمان اطلاعات در واحد ها مورد استفاده قرار می گیرند و عمل ثبت توسط بازوهای نگهدارنده جوهر ها صورت می پذیرد. این جوهر ها نیازمند ویژگی های خاصی هستند تا بر روی کاغذ های ثبات به خوبی اطلاعات را ثبت کنند. از جمله ی این ویژگی ها می توان به عدم پخش رنگ جوهر و خیس نکردن کاغذ، وضوع رنگ، و ... اشاره کرد. پارس جهد با تولید انواع جوهرها، قلم ها و بازوهای نگهدارنده قادر به ارائه ی مجموعه ی کامل سیستم های ثبات برای مصارف صنایع مختلف می باشد.

انواع تجهیزات تولید شده در زمینه سیستم های ثبات بدین شرح است:

  • انواع جوهر های رکوردر
  • انواع کارتریج های جوهر
  • سیستم های ثبت چند رنگ (Print Head) جهت رکوردر ها
  • انواع قلم ها
  • انواع بازوهای نگهدارنده
  • انواع کاغذهای ثبات