ترانسمیتر فشار

تجهیزات اندازه گیری فشار ترانسمیترهای فشار ترانسمیترهای فشار تجهیزاتی هستند که با حس کردن فشار در تجهیزات فرآیندی و تبدیل آن به سیگنال، قابلیت اندازه گیری و ارسال سیگنال فشار را فراهم می کنند. خروجی این تجهیزات به یک سیستم کنترلی جامع رفته و باعث کنترل فشار، جریان و سطح سیالات مختلف می شود. پارس …

ترانسمیتر فشار ادامه »