انتصاب آقای رضایی به عنوان سرپرست جدید طراحی محصول

جناب آقای عباس رضایی، نظر به تعهد، شایستگی و تجارب ارزنده ی جنابعالی و با توجه به درخواست معاونت محترم فنی و مهندسی، به موجب این ابلاغ از تاریخ ۹۸/۰۱/۰۱ با حفظ سمت مسئولیت مهندسی در شرکت، به عنوان سرپرست طراحی و مهندسی محصول نیز منصوب می شوید. امید است با استعانت از درگاه ایزد …

انتصاب آقای رضایی به عنوان سرپرست جدید طراحی محصول ادامه »